Апостроф.
Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Апостроф. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

1. Апостроф треба писати в усіх словах рядка
А ум..ятина, знічєв..я, харків..янин
Б мр..яка, міжз..їздівський, реп..ях
В кам..яний, м..ясниці, горохв..яний
Г сум..яття, недокрів..я, р..ябенький
Д дит..ясла, пів..аркуша, розп..яття

2. Апостроф треба писати в усіх словах рядка
А В..ячеслав, Св..ятослав, Валер..ян
Б в..йокати, Лук..янівка, напівм..який
В пів..ями, без..ініціативний, п..явка
Г пред..явник, пів..Європи, пів..яйця
Д бур..янець, без..язикий, об..ємний

3. Апостроф треба писати в усіх словах рядка
А Примор..я, подвір..я, пор..ядок
Б в..юнитись, зап..ястний, арф..яр
В Р..єпін, прем..єр, солом..яний
Г кар..єра, трав..яний, кр..якати
Д багр..яний, пів..єпархіі, бар..єр

4. Апостроф треба писати в усіх словах рядка
А мор..як, поголів..я, полум..яний
Б подзв..якувати, п..яльця, верф..ю
В краков..як, міл..ярд, об..їздити
Г міжгір..я, голуб..я, зв..язковий
Д кожум..яка, безриб..я, кур..ява

5. Апостроф треба писати в усіх словах рядка
А хом..ячисько, кур..йоз, надвечір..я
Б в..язи, св..ятилище, сухом..ятка
В бур..ячиння, крем..яний, прив..ялий
Г вітр..як, в..єтнамець, стерв..ятник
Д Стеф..юк, Лук..янчук, Солов..яненко

6. Апостроф треба писати в усіх словах рядка
А темр..ява, валер..янка, Прип..ять
Б пан..американський, в..язка, б..є
В роз..ївся, хлоп..ятко, пів..ящика
Г дріб..язковий, гр..ядка, любов..ю
Д тр..юк, переджнив..яний, узгір..я

7. Апостроф треба писати в усіх словах рядка
А різнотрав..я, пуп..янок, луб..яний
Б дез..активація, гороб..ята, кров..ю
В безправ..я, без..іменний, п..янкий
Г череп..я, обр..ядовіегь, зіп..ястись
Д пр..янощі, в..ялити, без..ядерний

8. Апостроф треба писати в усіх словах рядка
А зав..язка, під..язиковий, бур..я
Б потьм..янілий, м..яч,тім..яний
В від..ємний, заозер..я, під..ярок
Г роз..юшити, в..юн, гр..юкати
Д кип..ятити, гар..ячий, пам..ять

9. Апостроф треба писати в усіх слотах рядка
А в..їжджати, р..яска, міжбрів..я
Б з..ясувати, олов..яний, реп..ях
В вп..ятьох, цв..яшок, бур..янище
Г багатослів..я, р..ядовий, плем..я
Д бар..єр, плоскогір..я, бр..язкати

10. Апостроф треба писати в усіх словах рядка
А брукв..яний, м..якшати, м..ясний
Б плоскостоп..я, помор..янин, дуб..я
В вар..язький, пір..ячко, розіп..ятий
Г підгір..я, перемир..я, різнобарв..я
Д Мар..янівка, п..ятдесят, кур..ятина

11. Апостроф треба писати в усіх словах рядка
А Слов..яносербськ, зап..ястя, підребер..я
Б підрум..янити, супер..успіх, дев..ятини
В П..ятигірськ, пере..їздити, пустослів..я
Г Б..єлгород, Середземномор..я, зав..язь,
Д Св..ятогірськ, запам..ятати, об..юшити

12. Апостроф треба писати в усіх словах рядка
А вп..ястися, р..яднина, під..яр..я
Б пам..ятник, набр..як, пуп..янок
В звір..ята, Григор..єн, безжур..я
Г черв..ячок, над..їхати, Бр..юллов
Д зявисько, П..ятихатки, з..істи

13. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
А моркв..яний, зв..язок, черв.ячок
Б сурм..яний, пам..ять, тьм..яний
В міжгір..я, гр..ядка, бур..янище
Г риб..ячий, об..єднання, верб..я
Д з..днати, з..ясувати, з..агітувати

14. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
А Мін..юст, бєз..язикий, сузір..я
Б ругв..яний, відв..язати, бур..ян
В рум..яний,р..ядок, торф..яний
Г розм..яклий, різьб..яр, дит..ясла
Д об..єктив, солов..їний, зор..яний

15. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
А зв..зківець, св..ятковий, поголів..я
Б багр..яний, матір..ю, подвір..я
В пів..яру, пір..я, пан..європейський
Г пів..огірка, між..ярусний, здоров..я
Д арф..яр, безхмар..я, медв..яний

16. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
А осв..ячений, фарб..яр, Лук..янівка
Б роз..єднати, лижв..яр, риб..ячий
В верб..я, плоскогір..я, з..економити
Г сер..йозний, обв..язати, повір..я
Д з..юрмитися, під..їзд, пів..яблука

17. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
А без..апеляційний, пів..юрти, м..язи
Б напів..автомат, з..єднання, матір..ю
В р..юкзак, роз..ятрений, під..юдити
Г довір..я, кав..ярня, перед..ювілейний
Д р..ядовий, львів..янка, під..яремний

18. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
А мавп..ячий, зобов..язання, кам..яний
Б пом..якшений, між..яр..я, слов..яни
В перемир..я, бур..я, жираф..ячий
Г св..яткувати,закип..ятити, з..їхати
Д Лук..яненко, Зор..яна, Мар..яна

19. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
А марнослів..я, цв..яхович, любов..ю
Б р..яжанка, високогір..я, пір..ячко
В череп..яний, трьох..етапний, кав..яр
Г скип..ятити, бездощів..я, п..ятниця
Д двох..ярусний, п..явка, р..ябенький

20. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
А сап..яновий, матер..ями, обов..язок
Б дзв..якати, торф..яник, об..їждчик
В пуп..янок, крем..яний, потьм..янілий
Г надбрів..я, брукв..яний, зіп..ястися
Д мереф..янський, знічєв..я, полум..я

21. Без апострофа треба писати всі слова рядка
А мор..як, за..ява, різдв..яний, м..який
Б зв..язок, п..юре, б..юджет, гр..кіт
В цв..х, бур..яний, рел..єф. ф..юзеляж
Г під..йом, зар..яд, карб..юратор, об..єм
Д дзв..якнути, духм..яний, тім..я, б..юро

22. Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх варіантах, ОКРІМ
А Не розіб..єш горіха, то не з..їси й зернятка.
Б Хата без рушників — шо сім..я без дітей,
В На чужім подвір..ї і мухи б..ють.
Г Череп..я довше живе, ніж цілий глек.
Д То сніг, то завір..юха, бо зима коло вуха.

23. Прочитайте речення.
Мати перша в світі навчила любити солов(1)їні ранки, п(2)янкий любисток, духм(3)яну м(4)яту, зелене верб(5)я.

Апостроф треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ
А 1
Б 2
В З
Г 4
Д 5

24. Прочитайте речення.
В Україні існує повір(1)я, що духи померлих дітей на Св(2)ят-вечір з(3)являються до своїх люб(4)язних матерів на вечерю, і ніякі кам(5)яні мури цьому перешкодити не можуть.

Апостроф треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ
А 1
Б 2
В З
Г 4
Д 5

Відповіді до теми Апостроф. Завдання в тестовій формі. Українська мова

1 А;
2 Д;
3 Б;
4 Г,
5 Д;
6 В;
7 А;
8 В;
9 Б;
10 Г;
11 А;
12 Д;
13 Г;
14 А;
15 В;
16 Д;
17 Г;
18 Б;
19 Г;
20 Д;
21 В:
22 Д;
23 В;
24 Б.

Апостроф. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Вас можуть зацікавити  тестові завдання з наступних тем

1. Фонетика

2. Лексикологія

3. Фразеологія

4. Будова слова. Словотвір

5. Іменник

6. Прикметник

7. Числівник

8. Займенник

9. Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник

10. Прислівник

11. Службові частини мови та вигук

12. Загальна морфологія

13. Словосполучення

14. Головні члени речення

15. Другорядні члени речення

16. Класифікація речень

17. Односкладні речення

18. Ускладнене речення. Однорідні члени речення

19. Однорідні й неоднорідні означення

20. Відокремлення додатків і обставин

21. Відокремлення означень

22. Відокремлення прикладок

23. Вставні і вставлені слова, словосполучення й речення

24. Звертання

25. Тире між підметом і присудком

26. Розділові знаки в простому реченні (повторення)

27. Складносурядне речення

28. Складнопідрядне речення

29. Безсполучникове складне речення

30. Повторення (синтаксис складного речення)

31. Пряма мова. Цитата

32. Стилістика. Розвиток мовлення

33. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о

34. Спрощення в групах приголосних

35. М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо

36. Апостроф

37. Подвоєння літер

38. Правопис префіксів

39. Велика літера та лапки у власних назвах

40. Написання слів іншомовного походження

41. Основні правила переносу слів з рядка в рядок

42. Написання складних слів разом та через дефіс

43. Правопис не з різними частинами мови

44. Уживання у—в, і—й

45. Власне висловлення (розвиток мовлення)