ІСТОРІЯ ДАВНЬОГО РИМУ

ІСТОРІЯ ДАВНЬОГО РИМУ

ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ДАВНЬОГО РИМУ

Джерела з історії царського і республіканського часу

Джерела з історії Імперії

 

ОГЛЯД ІСТОРІОГРАФІЇ ПРО ДАВНІЙ РИМ (XIX—XX СТ.)

Вивчення історії Давнього Риму в першій половині XIX ст.

Вивчення римської історії в другій половині XIX — на початку XX ст.

Європейська історіографія про Давній Рим (1917—1939)

Зарубіжна історіографія в 50—80-ті роки ХХ ст.

Нові тенденції в розвитку сучасної науки

Вивчення історії Давнього Риму в СРСР (до 1990 р.)

Історіографія 90-х років

 

ПРИРОДА І НАСЕЛЕННЯ ДАВНЬОЇ ІТАЛІЇ

Природа Апеннінського півострова у давнину

Населення Апеннінського півострова в давнину

Колонізація Італії і Сицилії греками в VIII—VI ст.

 

ПРАДАВНІЙ ПЕРІОД ІСТОРІЇ ІТАЛІЇ

Суспільство і культура давніх етрусків

Виникнення держави в Римі

 

Раньокласове суспільство в Італії.
Завоювання Римом Апеннінського півострова (VI—III ст. до н. е.)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК ІТАЛІЇ В VI—III СТ. ДО Н. Е.

Сільське господарство племен і народностей Італії в VI—II ст. до н. е.

Ремесло і торгівля. Виникнення грошового обігу

Соціальна структура в VI—IV ст. до н. е.

Боротьба плебеїв із патриціями

Державний устрій Римської республіки V—III ст. до н. е.

Рання римська культура

 

ЗАВОЮВАННЯ РИМОМ ІТАЛІЇ І УТВОРЕННЯ РИМСЬКО-ІТАЛІЙСЬКОГО СОЮЗУ (VI—III СТ. ДО Н. Е.)

Міжнародне становище і війни Риму в V ст. до н. е.

Війна з галлами

Війни із самнітами

Підкорення римлянами Південної Італії

Структура Римсько-Італійського союзу

 

Класичне рабство в Італії.
Створення Римської Середземноморської держави (III—I ст. до н. е.)

БОРОТЬБА РИМУ З КАРФАГЕНОМ ЗА ПАНУВАННЯ В ЗАХІДНОМУ СЕРЕДЗЕМНОМОР’Ї

Перша Пунічна війна (264—241 рр. до н.е.)

Соціально-політична боротьба в римському суспільстві в період між 1-ю і 2-ю Пунічними війнами

Війни з кельтами (галлами)

2-а Пунічна, або Ганнібалова, війна (218—201 рр. до н. е.)

Економічні і соціально-політичні наслідки Пунічних воєн

 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ РИМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
З ЕЛЛІНІСТИЧНИМИ ДЕРЖАВАМИ І НАРОДАМИ СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я В II СТ. ДО Н. Е.

Війна з іллірійськими племенами

Друга Македонська війна

Війна з кельтіберами

Війна Римської республіки з державою Селевкідів

Політична боротьба в Римі у 80-ті роки II ст. до н. е.

Третя Македонська війна

Повстання Андріска і війна Риму з Ахейським союзом

Третя Пунічна війна

Війни на Піренейському півострові

ЕКОНОМІКА І СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА РИМСЬКО-ІТАЛІЙСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У II—I СТ. ДО Н. Е.

Класичне рабство і його особливості

Економіка Риму II—I ст. до н. е.

Класові і соціальні відносини

 

КЛАСОВА І СОЦІАЛЬНА БОРОТЬБА В РИМСЬКО-ІТАЛІЙСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ В 130—120 РР. ДО Н. Е.

Повстання рабів в Італії і на острові Сицилія в 30-х роках II ст. до н. е.

Нумантинська війна в Іспанії

Боротьба за проведення аграрної реформи в Римі

Повстання народних мас в Пергамі і утворення провінції Азія

Соціально-політична боротьба в римсько-італійському суспільстві в 20-х роках II ст. до н. е.

Політична діяльність Гая Гракха

 

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА В РИМСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ В ПЕРІОД II—I СТ. ДО Н. Е.

Аграрне законодавство кінця II ст. до н. е.

Зовнішньополітичне положення Риму у кінці II ст. до н. е.

Військова реформа Гая Марія

Друге повстання рабів на острові Сицилія у кінці II ст. до н. е.

Боротьба популярів і оптиматів на рубежі II—I ст. до н. е.

Союзницька війна в Італії

 

Загострення соціальних протиріч у римському суспільстві.
Падіння Римської республіки

ГРОМАДЯНСЬКІ ВІЙНИ 80-Х РОКІВ I СТ. ДО Н. Е. ДИКТАТУРА КОРНЕЛІЯ СУЛЛИ

Громадянська війна в Римі на початку 80-х років I ст. до н. е.

Війна Риму з Понтійським царством (1-а війна Риму з Митридатом, 89—85 рр. до н. е.)

Диктатура Корнелія Сулли

 

КРИЗА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЛАДУ В РИМІ В 70—50-Х РОКАХ I СТ. ДО Н. Е.

Римське суспільство і держава в 70—50-х роках

Соціальна боротьба в Римі і крах сулланських порядків

Війна в Іспанії. Серторій (78—72 рр. до н. е.)

Спартаківська війна (74—71 рр. до н. е.)

Закони 70 р. до н. е. і відновлення досулланської конституції

Політична боротьба в Римі на початку 60-х років I ст. до н. е. і завоювання на Сході

3-я війна Риму з Митридатом. Організація системи римських провінцій на Сході в 60-х роках I ст. до н. е.

Соціально-політична боротьба в Римі і в Італії в другій половині 60-х років до н. е. Змова Катіліни

Коаліція Помпея, Цезаря і Красса (перший тріумвірат)

Завоювання Цезарем Галлії в 58—51 рр. до н. е.

Похід Красса проти парфян

Велике галльське повстання і остаточне підкорення Галлії (54—51 рр. до н. е.)

Політична обстановка в Римі в 50-х роках

 

ГРОМАДЯНСЬКІ ВІЙНИ 40—30-Х РОКІВ I СТ. ДО Н. Е. ПАДІННЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЛАДУ

Перший період громадянської війни. 49—47-й роки до н. е.

Завершення війни. Реформи Цезаря

2-й тріумвірат. Диктатура легіонів

 

РИМСЬКА КУЛЬТУРА III—I СТ. ДО Н. Е.

Особливості полісної громадської ідеології

Римська релігія III—I ст. до н. е.

Римська драма і поезія

Римська прозаїчна література

Римське право

Римська архітектура IV—I ст. до н. е.

Римська скульптура

Римська наука

 

Рання Римська імперія (30 г. до н. е. — 192 г. н. е.)

ПРИНЦИПАТ АВГУСТА. ОРГАНІЗАЦІЯ ІМПЕРІЇ

Формування монархічних структур

Соціальна політика імператора Августа

Зовнішня політика імператора Августа

 

ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ ПРИНЦИПАТА В I СТ. Н. Е.

Династія Юліїв-Клавдіїв (14—68 рр.)

Політична криза і громадянська війна в Імперії в 68—69 рр.

Правління династії Флавіїв

 

РИМСЬКА ІМПЕРІЯ В II СТ. «ЗОЛОТЕ СТОЛІТТЯ»

Марк Кокцей Нерва

Правління Траяна (98—117 рр.)

Правління Адріана (117—138 рр.)

Антонін Пій (138—161 рр.)

Марк Аврелій

Коммод

 

ЕКОНОМІКА І СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В РИМСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В I—II СТ.

Політико-адміністративна структура Імперії в I—II ст.

Сільське господарство і аграрні відносини

Ремесло в Римській імперії

Торгівля і грошовий обіг в Римській імперії

Соціальний лад Римської імперії

Вільні землероби і колони, ремісники і відпущеники в Римській імперії

Римська армія в I—II ст.

Панівний клас Імперії

Соціальні протиріччя

 

ВИНИКНЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА (I—II СТ.)

Громадські настрої і релігійні шукання в римському суспільстві

Основні джерела по історії християнства I—II ст.

Проблема походження християнства

Основні положення християнського віровчення і культу

Соціальний склад ранньохристиянських громад

 

КУЛЬТУРА СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В I—II СТ.

Загальні умови розвитку римської середземноморської культури

Система культурних цінностей Римської імперії

Система античного виховання і освіти (пайдейа), культура Римської імперії

Антична (греко-римська) література

Римське класичне право (I—II ст.)

Містобудування і архітектура Римської імперії

Скульптура і образотворчі мистецтва Римської імперії

Наука в Римській імперії

 

Загальна криза та загроза розпаду Римської імперії (III ст. н. е.)

РИМСЬКА ІМПЕРІЯ ПРИ СЕВЕРАХ

Громадянська війна і прихід до влади Септимія Севера

Наступники Септимія Севера

 

ЗАГАЛЬНА КРИЗА І ЗАГРОЗА РОЗПАДУ РИМСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (235—284 ГГ.)

Послаблення імператорської влади

Соціально-економічна криза Римської імперії

Відновлення єдності Римської імперії

 

Розпад інститутів античного суспільства і держави.
Епоха пізньої Імперії (домінат)

РЕФОРМИ ДІОКЛЕТІАНА І КОСТЯНТИНА
ПО ЗМІЦНЕННЮ ІМПЕРІЇ. ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ДОМІНАТА

Реформи Діоклетіана

Релігійна політика Діоклетіана

Міжусобна боротьба за владу між наступниками Діоклетіана

Система доміната при Костянтині

Релігійна політика Костянтина

Перенесення столиці Імперії в Константинополь

 

РИМСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВА В СЕРЕДИНІ ІІІ — ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ IV СТ.

 

ПАДІННЯ ЗАХІДНОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Загальний стан в Західній Римській імперії в V ст.

Розпад і загибель Західної Римської імперії

 

ВИСНОВКИ

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ДАВНЬОГО РИМУ

ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ З ІСТОРІЇ ДАВНЬОГО РИМУ

ІСТОРІЯ ДАВНЬОГО РИМУ