Історія Стародавнього Світу, 6 клас

Історія Стародавнього Світу, 6 клас

Поняття, терміни, події, дати, історичні постаті, які потрібно вивчити на певному уроці подано тут у формі таблиці. До кожного уроку подано необхідні терміни, поняття та визначення у розгорнотому вигляді, а також додатковий матеріал для вивчення історії стародавнього світу 6 клас

Урок 1. Вступ

ТЕМА № 1. ЖИТТЯ ЛЮДИНИ У ПЕРВІСНІ ЧАСИ. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ 6 КЛАС

Урок 2. Виникнення людини. Залюднення Европи

Урок 3. Кам’яна доба

Урок 4. Поява людини сучасного типу

Урок 5. Виникнення рільництва і скотарства

Урок 6. Перші землероби та скотарі на території України

Урок 7. Культура та вірування первісних людей

Урок 8. Узагальнення за темою «Життя людини у первісні часи»

Урок 9. Тематичне оцінювання за темою «Життя людей у первісні часи»

Матеріал до теми «ЖИТТЯ ЛЮДИНИ У ПЕРВІСНІ ЧАСИ»

Запитання до теми «ЖИТТЯ ЛЮДИНИ У ПЕРВІСНІ ЧАСИ»

ТЕМА № 2. ДАВНІЙ ЄГИПЕТ. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ 6 КЛАС

Урок 10. Природно-географічні умови Давнього Єгипту

Урок 11. Утворення Єгипетської держави

Урок 12. Господарське і повсякденне життя. Організація життя суспільства

Урок 13. Розквіт та занепад Давньоєгипетської держави

Урок 14. Культура Давнього Єгипту

Урок 15. Узагальнення за темою «Давній Єгипет»

Урок 16. Тематичне оцінювання за темою «Давній Єгипет»

Матеріал до теми «ДАВНІЙ ЄГИПЕТ»

Запитання до теми «ДАВНІЙ ЄГИПЕТ»

ТЕМА № 3. КРАЇНИ ПЕРЕДНЬОЇ АЗІЇ У ДАВНИНУ. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ 6 КЛАС

Урок 17. Найдавніші держави Дворіччя. Давній Вавилон

Урок 18. Ассирія. Халдейська держава

Урок 19. Фінікія та Ізраїльсько-Іудейське царство

Урок 20. Перська держава

Урок 21. Кіммерійці та скіфи на території України

Урок 22. Узагальнення за темою «Країни Передньої Азії у давнину»

Матеріал до теми «КРАЇНИ ПЕРЕДНЬОЇ АЗІЇ У ДАВНИНУ»

Запитання до теми «КРАЇНИ ПЕРЕДНЬОЇ АЗІЇ У ДАВНИНУ»

ТЕМА № 4. ДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ 6 КЛАС

Урок 23. Давня Індія

Урок 24. Релігія та культура Давньої Індії

Урок 25. Давній Китай

Урок 26. Релігія та культура Давнього Китаю

Урок 27. Тематичне оцінювання за темою «Давні Індія та Китай»

Урок 28. Узагальнення за темами «Давній Єгипет», «Країни Передньої Азії у давнину», «Давні Індія та Китай»

Матеріал до теми «ДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ»

Запитання до теми «ДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ»

ТЕМА № 5. ГРЕЦІЯ У ІІ-МУ — 1-Й ПОЛ. I ТИС. ДО Н. Е. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ 6 КЛАС.

Урок 29. Природа й населення Давньої Греції

Урок 30. Мінойська та Ахейська палацева цивілізація

Урок 31. Релігія стародавніх греків

Урок 32. Греція в ХІ—VІ ст. до н. е.

Урок 33. Грецькі поліси Афіна і Спарта

Урок 34. Утворення Афінської держави

Урок 35. Узагальнення за темою «Греція у ІІ-му — 1-й пол. І тис. до н. е.»

Урок 36. Тематичне оцінювання за темою «Греція у ІІ-му — 1-й пол. І тис. до н. е.»

Матеріал до теми «ГРЕЦІЯ У ІІ-МУ — 1-Й ПОЛ. I ТИС. ДО Н. Е.»

Запитання до теми «ГРЕЦІЯ У ІІ-МУ — 1-Й ПОЛ. I ТИС. ДО Н. Е.»

ТЕМА № 6. ГРЕЦІЯ У V—IV СТ. ДО Н. Е. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ 6 КЛАС.

Урок 37. Греко-перські війни 490—449 рр. до н. е.

Урок 38. Розквіт Афінської демократії

Урок 39. Побут, традиції, господарство давніх греків

Урок 40. Тріумф грецької культури

Урок 41. Античні міста-держави у Північному Причорномор’ї

Урок 42. Узагальнення за темою «Греція у V—ІV ст. до н. е.»

Матеріал до теми «ГРЕЦІЯ У V—IV СТ. ДО Н. Е.»

Запитання до теми «ГРЕЦІЯ У V—IV СТ. ДО Н. Е.»

ТЕМА № 7. ЕЛЛІНІЗМ. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ 6 КЛАС

Урок 43. Криза грецької державності та піднесення Македонії

Урок 44. Психологічний портрет Олександра Македонського

Урок 45. Елліністичні держави в ІV—ІІ ст. до н. е. Елліністична культура

Урок 46. Узагальнення за темою «Еллінізм»

Урок 47. Тематичне оцінювання за темами «Греція в V—ІV ст. до н. е.», «Еллінізм»

Матеріал до теми «ЕЛЛІНІЗМ»

Запитання до теми «ЕЛЛІНІЗМ»

ТЕМА № 8. ДАВНІЙ РИМ У VIІІ—І СТ. ДО Н. Е. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ 6 КЛАС.

Урок 48. Природні умови Італії та виникнення міста Рим

Урок 49. Римська республіка у V — сер. ІІІ ст. до н. е.

Урок 50. Римська республіка у ІІ — І ст. до н. е.

Урок 51. Узагальнення за темою «Давній Рим у VІІІ—І ст. до н. е.»

Матеріал до теми «ДАВНІЙ РИМ У VIІІ—І СТ. ДО Н. Е.»

Запитання до теми «ДАВНІЙ РИМ У VIІІ—І СТ. ДО Н. Е.»

ТЕМА № 9. ПАДІННЯ РЕСПУБЛІКИ ТА РАННЯ ІМПЕРІЯ В РИМІ. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ 6 КЛАС

Урок 52. Урок-дослідження «Чому було вбито Юлія Цезаря?»

Урок 53. Римська імперія в І—ІІ ст.

Урок 54. Римська релігія та культура

Урок 55. Місто Рим та життя його мешканців

Урок 56. Виникнення християнства

Урок 57. Узагальнення за темою «Падіння республіки та рання імперія в Римі»

Урок 58. Тематичне оцінювання за темами «Давній Рим у VІІІ—І ст. до н. е.»,
«Падіння республіки та рання імперія в Римі»

Матеріал до теми «ПАДІННЯ РЕСПУБЛІКИ ТА РАННЯ ІМПЕРІЯ В РИМІ»

Запитання до теми «ПАДІННЯ РЕСПУБЛІКИ ТА РАННЯ ІМПЕРІЯ В РИМІ»

ТЕМА № 10. ПІЗНЯ РИМСЬКА ІМПЕРІЯ. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ 6 КЛАС

Урок 59. Римська імперія в ІІІ ст. н. е.

Урок 60. Пізня Римська імперія в ІV—V ст. н. е.

Урок 61. Християнська церква

Урок 62. Падіння Західної Римської імперії

Урок 63. Узагальнення за темою «Пізня Римська імперія»

Урок 64. Тематичне оцінювання за темою «Пізня Римська імперія»

Матеріал до теми «ПІЗНЯ РИМСЬКА ІМПЕРІЯ»

Запитання до теми «ПІЗНЯ РИМСЬКА ІМПЕРІЯ»

ТЕМА № 11. ДАВНІ СЛОВ’ЯНИ ТА ЇХНІ СУСІДИ. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ 6 КЛАС

Урок 65. Слов’яни напередодні Великого переселення народів.Сусіди давних слов’ян

Урок 66. Слов’яни під час Великого переселення народів

Урок 67. Підсумкове повторення вивченого на уроках історії Стародавнього світу

Матеріал до теми «ДАВНІ СЛОВ’ЯНИ ТА ЇХНІ СУСІДИ»

Запитання до теми «ДАВНІ СЛОВ’ЯНИ ТА ЇХНІ СУСІДИ»

СЛОВНИК

ЛІТЕРАТУРА

 

Номер
уроку
Тема уроку Поняття, терміни Події, дати
1 Вступ Історія,
цивілізація,
археологія,
антропологія,
етнографія,
речові та письмові джерела,
історичний час,
нова ера,
календар,
історія
Тема № 1. ЖИТТЯ ЛЮДИНИ У ПЕРВІСНІ ЧАСИ
2 Виникнення людини. Залюднення Европи Первісність,
австралопітек,
палеоліт,
первісне суспільство,
збиральництво,
полювання
3 млн р. — поява австралопітеків,
1 млн р. — поява пітекантропа,
1 млн р. — 10 тис. до н. е. — палеоліт
 3  Кам’яна доба  Людина вміла,
знаряддя праці, неандерталець,
рубило,
скребло,
льодовиковий період,
мамонт,
первісне стадо,
рід,
поховання,
релігія
 100 тис. до н. е. —
поява неандертальця
 4 Поява людини
сучасного типу
Людина розумна,
кроманьйонець,
мезоліт,
еволюція,
стоянка,
рід,
родова община,
плем’я,
матріархат,
патріархат
40 тис. до н. е. — поява кроманьйонця,
Х—VІІ тис. до н. е. — мезоліт
5 Виникнення
рільництва
і скотарства
Неоліт,
мідна доба,
землеробство,
скотарство,
відтворююче господарство,
кераміка,
прядіння,
ткацтво,
металургія,
продуктивність праці,
суспільство,
вожді,
старійшини,
знать,
обмін,
торгівля,
сусідська община,
перші цивілізації
VI—IV тис. до н. е. — неоліт, IV—ІІІ тис. до н. е. — енеоліт,
IV тис. до н. е. — поява найдавніших міст,
І—II тис. до н. е. — бронзова доба,
І тис. до н. е. — залізна доба
6 Перші землероби
та скотарі
на території України
Трипільська культура,
мальована кераміка,
середньоостогівська
та ямна культури,
індоєвропейці,
цивілізація
V—ІІ тис. до н .е. — трипільська культура,
IV тис. до н. е. — середньоостогівська культура,
ІІІ тис. до н. е — ямна культура
7 Культура
та вірування
первісних людей
Астрономія,
прикладне мистецтво,
язичництво,
душа,
культ,
тотемізм,
анемізм,
магія,
ідоли,
вівтар,
шаман,
Стоунхендж,
Альтаміра
8 Узагальнення
9 Тематичне оцінювання
Тема № 2. ДАВНІЙ ЄГИПЕТ
10 Природно-географічні
умови Єгипту
Цивілізація,
Стародавній Схід,
Ніл,
пороги,
дельта,
іригація,
мул,
папірус,
бархани,
хамсін,
шадуф,
канал,
приватна власність,
рабство,
«живі убиті»,
влада,
фараон
IV тис. до н. е. — заселення долини Нілу
11 Утворення
Єгипетської держави
Держава,
Верхньоєгипетське
та Нижньоєгипетське
царства,
фараон,
вельможа,
жрецтво,
піраміда
3100 р. до н. е. — утворення єдиної держави в Єгипті,
3100 р. до н. е. —
2500 р. до н. е. —
Давнє царство
12 Господарське
і повсякденне життя.
Організація життя
суспільства
Фараон,
вельможа,
жерці,
чиновник,
писарі,
ремісники,
податки,
наглядачі,
піраміда,
Великий Сфінкс
2750 р. до н. е. — будівництво пірамід Джосера, піраміди Хуфу, Хафра, Менкаура та Великого Сфінкса,
2050—1750 рр. до н. е. — Середнє царство
13 Розквіт та занепад
Давньоєгипетської
держави
Внутрішня політика,
зовнішня політика,
закон,
право,
династія,
війна,
реформа,
службова знать
1580—1085 рр. до н. е. — Нове царство,
1330 р. до н. е. — релігійна реформа Ехнатона,
1050 р. до н. е. — розпад Єгипту,
1275 р. до н. е. — війна Рамзеса ІІ з хеттами,
525 р. до н. е. — завоювання Єгипту персами,
1922 р. — відкриття
Г. Картером гробниці Тутанхамона
14 Культура
Давнього Єгипту
Культ,
зооморфізм,
переселення душ,
культ фараона,
гробниця,
мумія,
саркофаг,
«Книга мертвих»,
Гіза,
Місто мертвих,
міфологія,
жерці,
храм,
обеліск,
ієрогліф,
Розеттський камінь,
папірус,
сувій,
астрономія,
календар,
геометрія,
медицина,
«червоний рядок»,
барельєф
IV тис. до н. е. — поява писемності,
1826 р. — розгадка Шампольоном давньоєгипетського письма
15 Узагальнення
16 Тематичне оцінювання
Тема № 3. КРАЇНИ ПЕРЕДНЬОЇ АЗІЇ У ДАВНИНУ
17 Найдавніші
держави Дворіччя.
Давній Вавилон
Дворіччя,
фінікова пальма,
Шумер,
Аккад,
міста-держави,
вожді-жерці,
гончарний круг,
сівалка,
клинопис,
Гільгамеш
IV—ІІІ тис. до н. е. — виникнення міст-держав у Південній Месопотамії,
1792—1750 рр. до н. е. — правління царя Хаммурапі
18 Ассирія,
Халдейське царство

Ніневія,
кіннота,
понтон, таран, боргове рабство, Халдея, «пир Валтасара»

1800 р. до н .е. — утворення Ассирійського царства,
689 р. до н. е. — захоплення Вавилона,
722 р. до н. е. — завоювання Ізраїля,
612 р. до н. е. — загибель Ніневії
19 Фінікія
та Ізраїльсько-Іудейське
царство

Бібл,
пурпур,
піратство,
колонія,
алфавіт,
Карфаген,
Біблія,
Старий Завіт,
скрижалі,
філістімляни,
ханаанці,
Єрусалим,
монотеїзм,
«вавилонський полон»,
«Всесвітній потоп»

XIII ст. до н . е. — створення алфавіту,
IX ст. до н. е. — заснування колонії у Карфагені,
II тис. до н. е. — переселення євреїв на територію Палестини,
1020 р. до н. е. — утворення Ізраїль- сого царства Саула,
928 р. до н. е. — розпад на Іудейське та Ізраїльське царства
20 Перська держава

Мідійці,
Ахеменніди,
сатрап,
сатрапія,
Персеполь,
дарик,
загін «безсмертних»,
скіфи,
тактика спаленої землі

550 р. до н. е. — створення Перської держави,
539 р. до н. е. — захоплення Вавилону,
525 р. до н. е. — захоплення Єгипту,
480—449 рр. до н. е. — греко-перські війни,
330 р. до н. е. — загибель Перської держави
21 Кіммерійці та скіфи
на території України

Велике переселення народів,
кочовики,
царі,
майнова нерівність,
раби,
курган,
пектораль,
гривна

ІХ—IV ст. до н. е. — кіммерійці,
VIII—ІІІ ст. до н. е. — скіфська доба,
514 р. до н. е. — війна скіфів с Дарієм
22 Узагальнення
Тема № 4. ДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ
23

Давня Індія

Джунглі,
Хараппська цівілізація,
арії,
раджа
V—ІV ст. до н. е. — заселення долини Інду,
2300—1700 рр. до н. е. — Хараппська цівілізація,
І тис. до н. е. — арійське царство,
IV—ІІ ст. до н. е. — існування царства Маурія
24

Релігія та культура Давньої Індії

Індуїзм,
веди,
буддизм,
джайнізм,
карма,
нірвана,
йога,
варни,
касти,
брахмани,
шудри,
вайш’ї,
недоторканні,
цифри,
шахи
623—544 рр. до н. е. — життя Будди
25

Давній Китай

Велика Китайська стіна,
гуни,
Великий шовковий шлях
І тис. до н. е. — заснування царства Чжоу,
V ст. до н. е. — початок будівництва Китайської стіни,
221 р. до н. е. — утворення імперії Цінь,
208—184 рр. до н. е. — панування династії Хань
26

Релігія та культура Давнього Китаю

Ієрогліфи,
філософія,
конфуціанство,
церемонія,
даосизм,
каліграфія,
сун,
компас,
акупунктура,
друкарство
27

Узагальнення за темами «Давній Єгипет», «Країни Передньої Азії у давнину», «Давні Індія та Китай»

28

Тематичне оцінювання за темою «Давні Індія та Китай»

Тема № 5. ГРЕЦІЯ У ІІ-МУ — 1-Й ПОЛ. I ТИС. ДО Н. Е.
29

Природа й населення Давньої Греції

Олімп,
елліни,
еолійці,
дорійці, ахейці,
іонійці,
пеласги,
лінійне письмо
30

Мінойська та Ахейська палацева цивілізація

Критська цивілізація,
лабіринт,
міфи
ІІІ тис. до н. е. — XII ст. до н. е. — Критська (Мінойська палацева) цивілізація,
XXI ст. до н. е. — прихід ахейців,
1600— 1200 рр. до н. е. — Мікенська цивілізація,
XII—XI ст. до н. е. — завоювання Мікен дорійцями,
1890 р. — А. Еванс почав розкопки на о. Крит
31

Релігія стародавніх греків

Пантеон,
боги-олімпійци
Кронос, Зевс, Гера, Аїд, Посейдон, Апполон, Афіна, Афродита, Артеміда, Деметра, Гермес, Геракл, Кліо
32 Греція в ХІ—VІ ст. до н. е. Алфавіт,
фаланга,
гопліт,
демос,
аристократія,
Велика грецька колонізація,
метрополія,
тиранія
VIII—VI ст. до н. е. — Велика грецька колонізація,
VIII ст. до н. е. — створення Гомером «Іліади» та «Одіссеї»,
1870 р. — відкриття Трої Г. Шліманом
33

Грецькі поліси Афіна і Спарта

Олігархія,
Лаконіка,
ілоти,
спартанці,
періеки,
ефори,
спартанське виховання
1100 р. до н. е. — дорійці захопили Лаконіку
34

Утворення Афінської держави

Грецька цивілізація,
поліс,
акрополь,
агора,
суспільство,
метеки,
демос,
аристократія,
реформа,
демократія,
фети,
остракізм,
стратег,
тиранія
624 р. до н. е. — закони Драконта,
594 р. до н. е. — реформи Солона,
560 р. до н. е. — тиранія Пісістрата,
509 р. до н. е. — реформи Клісфена
35

Узагальнення за темою «Греція у ІІ-му — 1-й пол. І тис. до н. е.»

36

Тематичне оцінювання за темою «Греція у ІІ-му — 1-й пол. І тис. до н. е.»

Тема № 6. ГРЕЦІЯ У V—ІV СТ. ДО Н. Е.
37 Греко-перські війни 490—449 рр. до н. е. Марафонська дистанція,
300 спартанців,
Морський союз
490 р. до н. е. — Марафонська битва,
480 р. до н. е. — битва при Фермопілах та Саламіні,
478 р. до н. е. — Афінський морської союз,
449 р. до н. е. — битва при Платеях
38

Розквіт Афінської демократії

Рабовласницька демократія,
демос,
аристократи,
метеки,
громадянські права
та обов’язки,
суд присяжних,
остракізм
444—429 р. до н. е. — правління Перікла,
431—404 рр. до н. е. — Пелопоннеська війна
39

Побут, традиції, господарство давніх греків

Олімпійські ігри,
гінекей,
тронос,
гімантій,
туніка
776 р. до н. е. — перші Олімпійські ігри,
1896 р. — відновлення Олімпіад
40

Тріумф грецької культури

Театр,
трагедія,
комедія,
оратор,
чудеса світу,
гімназій,
палестри,
лікей,
софістика,
риторика,
скульптура,
колона,
архітектурний стиль,
амфора,
кратер,
скіфос,
пентатлон
41

Античні міста-держави у Північному Причорномор’ї

Метрополія,
колонія,
ойкумена
VI—V ст. до н. е. — заснування Ольвії, Херсонесу, Пантікапеї
42

Узагальнення за темою «Греція у V—ІV ст. до н. е.»

Тема № 7. ЕЛЛІНІЗМ
43 Криза грецької державності та піднесення Македонії Гейтари,
фаланга,
катапульта,
партія,
філіппіки
IV ст. до н. е. — розпад Другого морського союзу, утворення Македонії,
338 р. до н. е. — битва при Херонеях
44

Східний похід   Олександра Македонського

Імперія,
«Гордіїв» вузол
334 р. до н. е. — битва при Граніку,
333 р. до н. е. — битва при Гссі,
331 р. до н. е. — битва при Гавгамелах,
323 р. до н. е. — смерть Олександра Македонського
45

Елліністичні держави в ІV—ІІ ст. до н. е. Елліністична культура

Еллінізм,
діадохи,
Мусейон,
Колос Родоський,
Фароський маяк
301 р. до н. е. — розподіл імперії між діадохами,
ІV—ІІІ ст. до н. е. — розквіт елліністичної культури
46

Узагальнення за темою «Еллінізм»

47

Тематичне оцінювання за темами «Греція в V—ІV ст. до н. е.», «Еллінізм»

Тема № 8. ДАВНІЙ РИМ У VІІІ—І СТ. ДО Н. Е.
48 Природні умови Італії та виникнення міста Рим Етруська цивілізація,
латини,
італікі,
патриції,
плебеї,
патріархальне рабство,
Палантін,
Капітолій,
Форум,
пролетарій
VIII ст. до н. е. — поява етрусків в Іта-лії,
756 р. до н. е. — заснування Риму
49

Римська республіка у V — сер. ІІІ ст. до н. е.

Аристократична республіка,
сенат,
нобілі,
плебеї,
народний трибун,
патриції,
вето,
магістрат,
консул,
претори,
цензори,
диктатор,
римські громадяни,
сенатори,
вершники
509 р. до н. е. — встановлення республіки,
494 р. до н. е. — запровадження посади народних трибунів,
V—III ст. до н. е. — завоювання Римом Італії
50

Римська республіка у ІІ — І ст. до н. е.

Пунічни війни,
проскрипції,
провінція,
тріумф,
криза,
популяри,
оптимати,
гладіатор,
реформа,
диктатура,
тріумвірат
264—241 рр. до н. е. — Перша Пунічна війна,
218— 201 рр. до н. е. — Друга Пунічна війна,
149—146 рр. до н. е. — Третя Пунічна війна,
146 р. до н. е. — завоювання Греції Римом,
133 р. до н. е. — реформа Т. Гракха,
82 р. до н. е. — диктатура Сулли,
73—71 рр. до н. е. — повстання Спартака
51

Узагальнення за темою «Давній Рим у VІІІ—І ст. до н. е.»

Тема № 9. ПАДІННЯ РЕСПУБЛІКИ ТА РАННЯ ІМПЕРІЯ В РИМІ
52

Урок-дослідження «Чому було вбито Юлія Цезаря?»

 

Громадянська війна,
Рубікон,
легіони,
імператор,
імперія
49—46 рр. до н. е. — війна Цезаря проти сенату,
44 р. до н. е. — вбивство Цезаря,
31 р. до н. е. — битва при мисі Акцій
53

Римська імперія в І—ІІ ст.

Август,
принцепс,
монархія,
технічний прогрес,
династії Юліїв, Клавдіїв, Флавіїв, Антоніїв,
терор,
вільновідпущеники
30 р. до н. е. — 14 р. н. е. — правління Октавіана Августа,
I ст. н. е. — завоювання Палестини, Північної Африки, Болгарії, Британії
54

Римська релігія та культура

Пантеон,
цегла,
арка,
акведук,
Колізей,
бетон,
Форум,
великий цирк,
фрески,
мозаїка,
римське право,
кодекс,
стиль,
педагог,
граматика,
юліанський календар,
«Золоте століття» римської літератури
V ст. — створення Кодексу права
55

Місто Рим та життя його мешканців

Фамілія,
водогін,
каналізація,
терми,
Колізей,
весталка,
тога,
туніка,
патрон,
клієнт
56

Виникнення християнства

Християнство,
монотеїзм,
месія,
фарисеї,
апостоли,
катакомби,
церква,
Старий Завіт,
Євангеліє
II—III ст. — поширення християнства
57

Узагальнення за темою «Падіння республіки та рання імперія в Римі»

58

Тематичне оцінювання за темами «Давній Рим у VІІІ—І ст. до н. е.»,
«Падіння республіки та рання імперія в Римі»

Тема № 10. ПІЗНЯ РИМСЬКА ІМПЕРІЯ
59 Римська імперія в ІІІ ст. н. е. Колони,
«солдатські» та «сенаторські» імператори,
варвари,
готи,
галли,
бургунди,
оборонні війни,
фортеція
II—III ст. — криза господарства,
III ст. — початок нападів варварів на Рим
60 Пізня Римська імперія в ІV—V ст. н. е. Анархія,
домінант,
деспотія,
тетрархія,
Західна Римська імперія,
Східна Римська імперія
286 р. — поділ імперії між двома правителями,
395 р. — поділ Римської імперії на Західну та Східну
61 Християнська церква Церковна організація,
пресвітери,
діакони,
єпископи,
аріанство,
церковний собор,
храм,
єресі
62 Падіння Західної Римської імперії Варвари,
вандалізм,
варварські королівства,
Велике переселення народів
IV—VII ст. — Великепереселення народів,
410 р. — захоплення Риму Аларіхом,
451 р. — битва на Каталунських полях,
455 р. — захоплення Риму вандалами,
476 р. — позбавлення влади останнього римського імператора
63 Узагальнення за темою «Пізня Римська імперія»
Тема № 11. ДАВНІ СЛОВ’ЯНИ ТА ЇХНІ СУСІДИ
64 Слов’яни напередодні Великого переселення народів.Сусіди давних слов’ян Етнос,
сусідська община,
нерівність,
вождь,
знать,
борництво,
капіще,
язичництво,
Боспорське царство,
сармати
I—II тис. до н. е. — поява слов’ян
65

Слов’яни під час Великого переселення народів

Готи,
гуни,
венеди,
склавіни,
анти,
колонізація
IV—VII ст. — Велике переселення народів
66 Узагальнення
67 Тематичне оцінювання за темами 10—11

Історія Стародавнього Світу, 6 клас