Конспекти уроків української літератури, 8 клас

Конспекти уроків української літератури, 8 клас

Урок № 1. Тема. Вступ. Художня література як мистецтво слова. Література в системі інших мистецтв. Початкові відомості про художній образ. Мова художньої літератури. Первинне поняття про літературознавство як науку

Урок № 2. Тема. Усна народна творчість. Народна лірика. «Віє вітер на долину». Болісні переживання роз’єднаного селянського роду. «Розлилися круті бережечки» — зразок численних козацьких пісень. «Із-за гори вітер віє». Спогад про часи гетьманщини. «Ой ясне сонце високо сходить» — зразок чумацької пісні. Поглиблення поняття про народну лірику та її основні жанри

Урок № 3. Тема. «Вилітали орли з-за крутої гори» — типовий зразок рекрутських солдатських пісень. «Ой матінко-зірко…» — наймитська пісня. «Ой та зажурились стрільці січовії» — пісня січових стрільців. Жартівливі пісні. Розповідь про пісні Марусі Чурай

Урок № 4. Тема. Урок позакласного читання. А. Чайковський «За сестрою»

Урок № 5. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис за картиною О. Мурашка «Похорон кошового»

Урок № 6. Тема. Контрольний твір

Урок № 7. Тема. Давньоруська література. «Похід князя Ігоря Святославича на половців у 1185 році». Розповідь про боротьбу слов’ян з кочовиками. Літопис як історична й літературна пам’ятка

Урок № 8. Тема. Причини поразки Ігоревого війська. Патріотизм літописного казання

Урок № 9. Тема. Із літератури XIX ст. Вступ. Розвиток нової української літератури. Значення усної народної творчості для становлення й розвитку писаної літератури

Урок № 10. Тема. Контрольна робота. Оцінювання

Урок № 11. Тема. Петро Гулак-Артемовський — активний учасник літературного руху свого часу. «Пан та Собака» — перший класичний зразок сатиричної байки в новій українській літературі. Байка як жанр епічного твору. Поняття про сатиру

Урок № 12. Тема. Кріпаки та поміщики-кріпосники. Осуд гноблення трудящих у кріпосницькому суспільстві. Розгляд мови та композиції твору

Урок № 13. Тема. Євген Гребінка. «Ведмежий суд». Оригінальна самобутність твору. Несправедливість, крутійство судових чиновників; безсоромне грабування трудового народу

Урок № 14. Тема. Судді та підсудки — типові образи чиновників. Облудність доносу Лисиці. «Човен» — одна з перлин романтичних балад

Урок № 15. Тема. Тарас Шевченко. Розповідь про письменника. «Гамалія». Волелюбні ідеї, навіяні історичним минулим. Романтична ідеалізація часів козаччини. Мужність, відвага, воєнна вправність запорожців. Отаман Гамалія — ватажок козаків

Урок № 16. Тема. «Минають дні, минають ночі». Поетичні роздуми автора про сутність людського життя. Поняття про заміну стоп

Урок № 17. Тема. Література рідного краю. Петро Василенко. «Печенізьке поле»

Урок № 18. Тема. Леонід Глібов. Розповідь про письменника. «Мірошник». Суперечності кріпосницької системи, майстерність зображення нових явищ у суспільному житті, оцінка їх автором

Урок № 19. Тема. Леонід Глібов. Байка «Цуцик». Викриття й заперечення прислужництва, паразитизму, зазнайства. Співчуття пригнобленим і приниженим. Майстерність творення алегоричних образів. Поглиблення поняття про жанрові особливості байки

Урок № 20. Тема. Леонід Глібов. «Журба» — перлина української лірики. Роздуми автора над скороминучістю людського життя. Краса природи рідного краю. Антитеза

Урок № 21. Тема. Степан Руданський. Розповідь про письменника. Інтимна лірика поета. Пісня. Громадянська лірика. Протест проти рабської моралі, утвердження громадянської активності трудівника («Наука»). Співомовки, їх фольклорна основа. Співомовки як жанр ліроепосу

Урок № 22. Тема. Степан Руданський. «Добре торгувалось». Літературна обробка популярного народного анекдоту. Протиставлення почуття власної гідності чумака — звироднілості, грубості купців. Засоби творення комічного

Урок № 23. Тема. Урок позакласного читання. Байки Віктора Лагози

Урок № 24. Тема. Підсумкова контрольна робота

Урок № 25. Тема. Іван Карпенко-Карий. Розповідь про життя й творчість драматурга. «Сто тисяч» — одна з кращих сатиричних комедій в українській драматургії. Поняття про драматичний твір. Комедія як жанр драматичного твору

Урок № 26. Тема. І. Карпенко-Карий. «Сто тисяч». Робота з текстом

Урок № 27. Тема. Характеристика дійових осіб п’єси І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»

Урок № 28 Іван Франко. Розповідь про письменника. «Каменярі». Алегоричність змісту й образів-персонажів. Вияв мужності й стійкості борців за визволення трудового народу з-під гніту, послідовність їхніх дій: Пауза як елемент вірша. Поглиблення поняття про строфу. Іронія

Урок № 29. Тема. Іван Франко. «Гріє сонечко». Паралельне зображення весняного пробудження природи й революційної ситуації в суспільстві. «Моя любов». Глибока любов поета до рідної землі. Композиція художнього твору. Художня правда, художній вимисел у творі

Урок № 30. Тема. Борис Грінченко. Розповідь про письменника. «Доки?» Пройнятість вірша глибоким смутком, викликаним трагічним становищем українського народу. «До праці». Трактування праці як найважливішого чинника національного відродження. «Під вербами». Поетичний опис річки й дерев

Урок № 31. Тема. Борис Грінченко. «Сам собі пан». Статечність, почуття власної гідності, дотепність селянина Данила. Протиставлення його пихатим, злобним, грубим панам. Поглиблення знань про засоби творення комічного

Урок № 32. Тема. Підсумковий урок

Урок № 33. Тема. Література рідного краю. Поезії Петра Василенка

Урок № 34. Тема. Володимир Самійленко. Розповідь про письменника. «Українська мова». Заклик берегти, шанувати, збагачувати рідну мову. «Патріоти». Ставлення поета до балакунів-псевдопатріотів

Урок № 35. Тема. Леся Українка. Розповідь про письменницю. «Красо України, Подолля!» Любов до природи рідного краю як вияв патріотизму письменниці. «На роковини Шевченка». Вираження глибокої шани до пам’яті великого поета. «Скрізь плач, і стогін, і ридання». Палкий заклик братися до роботи, яка полегшить умови життя нації

Урок № 36. Тема. Леся Українка. «Досвітні огні». Життя трудящих за царизму, перші виступи робітників

Урок № 37. Тема. Леся Українка. «Давня казка». Роль поета й поезії в суспільстві. Антитеза. Поняття про сатиру

Урок № 38. Тема. Образ народного співця, його високі моральні риси: чесність, незламність, відданість народові. Пісня про мужика і пана, розкриття в ній протилежності інтересів визискувачів і визискуваних

Урок № 39. Тема. Урок позакласного читання. Василь Скуратівський. «Покуть»

Урок № 40. Тема. Микола Вороний. Розповідь про поета. «Євшан-зілля». Літописна основа сюжету поеми

Урок № 41. Тема. Відступ від літописної повісті під впливом народної легенди. Роль епіграфа в поемі «Євшан-зілля»

Урок № 42. Тема. Контрольний твір

Урок № 43. Тема. Олександр Олесь. Розповідь про поета. «Айстри». Ліризм поезії, її алегоричність. «Коли б я знав, що розлучусь з тобою». Трагічне становище митця на рідній землі. Узагальнення знань про елементи ритмотворення

Урок № 44. Тема. Павло Тичина. Розповідь про письменника. «Світає». Відображення глибокої зворушеності, ніжності, радісного захоплення ліричного героя

Урок № 45. Тема. Павло Тичина. «Я утверждаюсь» — один з кращих віршів періоду Другої світової війни. Поглиблення поняття про ліричні твори

Урок № 46. Тема. Улас Самчук. Розповідь про письменника. «Волинь» — роман у трьох частинах. Перша частина — «Куди тече та річка»

Урок № 47. Тема. Тодось Осьмачка. Розповідь про письменника. «Україна». Художній опис багатств матінки-України

Урок № 48. Тема. Тодось Осьмачка. «Незмінність». Замилування красою Баварії, вираження пошани до цього краю

Урок № 49. Тема. Борис Антоненко-Давидович. Короткі відомості про письменника. «Слово матері». Заповіт матері берегти рідну мову

Урок № 50. Тема. Характеристика персонажів повісті Бориса Антоненка-Давидовича «Слово матері»

Урок № 51. Тема. Контрольний твір

Урок № 52. Тема. Андрій Малишко. Розповідь про письменника. «Прометей». Образ Прометея в українській та світовій літературі. Поняття про поему та ліричний відступ

Урок № 53. Тема. Образ воїна. Подвиг народу в Другій світовій війні

Урок № 54. Тема. Література рідного краю. Поетична творчість В’ячеслава Романовського. «Благовіст»

Урок № 55. Тема. Володимир Малик. Короткі відомості про письменника. «Побоїще в Січі». Боротьба українського народу проти турецько-татарських завойовників

Урок № 56. Тема. Павло Загребельний. Розповідь про письменника. «Роксолана». Достовірне зображення історичних подій

Урок № 57. Тема. Поетичний образ Роксолани

Урок № 58. Тема. Василь Стус. Розповідь про поета. «Сто років, як сконала Січ». Сумні роздуми поета про зруйнування Запорізької Січі

Урок № 59. Тема. Поезії Василя Стуса. «На колимськім морозі калина…», «Весь обшир мій — чотири на чотири», «Терпи, терпи — терпець тебе шліфує»

Урок № 60. Тема. Контрольний твір

Урок № 61. Тема. Урок позакласного читання. Поезії Дмитра Павличка

Урок № 62. Тема. Євген Гуцало. Розповідь про письменника. «Хто ти?» Скорботні роздуми, важкі почуття й переживання Галі-старшої

Урок № 63. Тема. Характеристика персонажів оповідання Є. Гуцала «Хто ти?»

Урок № 64. Тема. Значення української літератури. Популярність кращих творів українських письменників

Урок № 65. Тема. Література рідного краю. Поезії Ніни Супруненко

Урок № 66. Тема. Повторення, узагальнення й систематизація знань з української літератури

Урок № 67. Тема. Повторення, узагальнення й систематизація знань з теорії літератури

Урок № 68. Тема. Підсумковий урок

Конспекти уроків української літератури, 8 клас