Конспекти уроків української літератури, 9 клас

Конспекти уроків української літератури, 9 клас

Урок № 1 Вступ. Українська література як художнє відображення життя народу з давнього часу до наших днів. Становлення і розвиток української літератури

Урок № 2 Усна народна творчість. Народна драма. «Весілля» — велична народна драма. Спільне й відмінне в її сюжеті в різних регіонах України

Урок № 3 Прадавня українська література. Слов’янська міфологія. «Велесова книга» — скрижалі буття українського народу в прадавні часи. Давньоукраїнська держава — Київська Русь

Урок № 4 Перекладна церковна література. Біблія — видатна пам’ятка світового письменства. Переклад Біблії українською мовою. Старий Заповіт. «Давидові псалми». «Книга приповістей Соломонових». «Книга пророка Ісаї»

Урок № 5 Новий Заповіт — поетична розповідь про духовний подвиг Ісуса Христа — основоположника християнства

Додаток до уроків № 4—5

Урок № 6 «Слово о полку Ігоревім» — найчидатніша пам’ятка літератури Київської Русі. Історична основа «Слова…». Образ Руської землі

Урок № 7 Образи воїнів, Ігоря, Ярославни, Святослава Київського, «віщого Бояна». Художні переклади і переспіви поеми

Урок № 8 Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий твір на одну з тем, вказаних у домашньому завданні до уроку № 7

Урок № 9 Контрольна робота: Біблія, «Слово о полку Ігоревім»

Урок № 10 Позакласне читання. Володимир Малик. «Таємний посол»

Урок № 11 Давня українська література. Монголо-татарська навала. Спустошення руських земель. Загарбання українських земель сусідніми державами. Запорізька Січ та її роль у розвитку освіти в Україні. Літописи XIII—XVI ст. «Галицько-Волинський літопис». Полемічна література

Урок № 12 Полемічна література. Іван Вишенський. Огляд творчості. «Послання до єпископів». Послання

Урок № 13 Драматургія. Історична драма. «Милість Божа» невідомого автора та «Володимир» Ф. Прокоповича. Вертепна драма «Цар Ірод». Поезія. Віршова спадщина Климентія Зіновієва та Івана Некрашевича

Урок № 14 Григорій Сковорода. Огляд життя і творчості. Загальна характеристика поглядів Сковороди. Ідея «сродної праці» у філософському трактаті «Алфавит, или Букварь мира»

Урок № 15 Літературно-естетичні погляди Сковороди, його поетична творчість. Байки. Збірка віршів «Сад Божественних песней»

Урок № 16 Філософські погляди Г. Сковороди. Значення його творчості

Урок № 17 Література рідного краю. Універсальність світогляду Григорія Сковороди

Урок № 18 Контрольна робота: Іван Вишенський, Григорій Сковорода

Урок № 19 Нова українська література. Становлення нової української літератури. Іван Котляревський. Огляд життя і творчості письменника

Додаток до уроку № 19

Урок № 20 І. Котляревський. «Енеїда». Зміст поеми, історія її написання. Образи поеми

Урок № 21 «Енеїда» — енциклопедія народознавства. Картини народного побуту у творі. Гумор і сатира в поемі «Енеїда», мова поеми, особливості віршової форми

Додаток до уроку № 21

Урок № 22 І. Котляревський. «Наталка Полтавка». Соціально-побутовий конфлікт у творі, особливості жанру

Урок № 23 Поетичний образ Наталки — дівчини з народу. Інші образи твору. Значення п’єси

Додаток 1 до уроку № 23

Додаток 2 до уроку № 23

Урок № 24 Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий твір на одну з тем, названих у домашньому завданні до уроку № 23

Урок № 25 Контрольна робота: І. П. Котляревський

Урок № 26 Урок позакласного читання за романом Павла Загребельного «Первоміст»

Урок № 27 Григорій Квітка-Основ’яненко. Розповідь про письменника — першого прозаїка нової української літератури. Повість «Маруся». Оцінка поведінки героїв з морально-етичного погляду. Сентиментально-ідилічне змалювання побуту, обрядів, природи України

Урок № 28 Література рідного краю. Харків поетичний

Додаток до уроку № 28

Урок № 29 Нова українська література 40—60 рр. XIX ст. Вступ. Суспільно-політичний рух в Україні в 40—60 рр. XIX ст. Романтизм як творчий метод і літературний напрям

Урок № 30 Життєвий шлях Тараса Шевченка. Початок творчості поета. Ранні поезії. «Причинна» — зразок романтичних балад

Урок № 31 . Т. Шевченко. «Катерина» — ліро-епічна соціально-побутова поема. Зміст твору. Народознавство в поемі

Урок № 32 Т. Шевченко. Поема «Катерина». Образи поеми, художні особливості твору, ліричні відступи, стиль

Урок № 33 Спогади про старожитну Україну, запорізьке козацтво (поезія «До Основ’яненка»), туга за козацькою вольницею (поема «Іван Підкова»). Поема «Гайдамаки». Історична основа твору. Сюжет і композиція

Урок № 34 Повсталий народ у поемі «Гайдамаки» — головний герой твору. Образ Яреми — типового представника пригнобленого, але нескореного селянства. Образи Ґонти та Залізняка

Урок № 35 Позакласне читання. Михайло Старицький «Останні орли»

Урок № 36 Т. Шевченко. Історична драма «Назар Стодоля». Показ соціальних суперечностей між старшинською верхівкою та низовим козацтвом. Характеристика героїв п’єси

Урок № 37 Поетична творчість Т. Шевченка 1843—1847 рр. Особливості творчості цього періоду. (Цикл «Три літа».) «Заповіт» — заклик поета скинути імперські кайдани та розбудувати нове життя

Урок № 38 Поема «Сон» («У всякого свого доля…»). Викриття самодержавно-кріпосницького ладу, сатира на царизм, протест проти колонізації України, показ ганебної ролі в цьому процесі Петра І та Катерини II; заклик до боротьби проти самодержавства

Додаток до уроку № 38

Урок № 39 Т. Шевченко. Поема «Єретик». Історична основа та образи-персонажі поеми. Визвольний рух, заклик до єднання слов’янських народів, особливості композиції твору

Додаток до уроку № 39

Урок № 40 Ідейно-художній зміст поеми Т. Шевченка «Великий льох»

Урок № 41 Т. Шевченко. Поема «Наймичка». Образ знедоленої жінки, розкриття її трагічної долі. Гуманістичний пафос твору, близькість його до народної творчості

Урок № 42 Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий твір на одну з тем, наведених у домашньому завданні до уроку №41

Урок № 43 Т. Шевченко. Поема «Кавказ», ц ідейна спрямованість. Пафос солідарності з пригнобленими народами. Образ Прометея. Гнівний осуд загарбницької політики Росії, сатиричне викриття царизму

Додаток до уроку № 43

Урок № 44 Т. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм…» — викриття псевдолібералізму українського панства. Жанр, особливості художньої мови та ритміки поеми

Додаток до уроку № 44

Урок № 45 Т. Шевченко. Поезія років заслання. Образи царів і поміщиків («Ще як були ми козаками…», «У Бога за дверима лежала сокира»). Мотиви боротьби («І виріс я на чужині»). Цикл віршів «В казематі», його провідні мотиви. Нескореність поета

Урок № 46 Контрольна робота: Т. Г. Шевченко

Урок № 47 Повісті Т. Шевченка російською мовою. Автобіографічні елементи в повісті «Художник». Значення повістей Т. Шевченка

Урок № 48 Творчість Т. Шевченка після заслання. Нове творче піднесення поета. Твори «Неофіти», «Юродивий»

Урок № 49 Інтимна лірика Т. Шевченка. Цикл «Молитва»

Урок № 50 Т. Шевченко. «Ісаія. Глава 35 (Подражаніє)». Мрії Шевченка про щасливе майбутнє рідного краю

Урок № 51 Урок позакласного читання за романом Раїси Іванченко «Отрута для княгині»

Урок № 52 Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий твір на одну з тем, названих у домашньому завданні до уроку № 51

Урок № 53 «Журнал» (щоденник) — важливе свідчення суспільно-політичних та ідейно-естетичних поглядів Т. Шевченка, джерело його біографії

Урок № 54 Т. Шевченко — видатний художник. Цінність його живописної спадщини. Шевченко і наша дійсність

Урок № 55 Аналіз самостійно прочитаних творів Тараса Шевченка: «Тарасова ніч», «На вічну пам’ять Котляревському», «Давидові псалми», «І Архімед, і Галілей…» та ін. Значення літературної спадщини Тараса Шевченка в розвитку української літературної мови, культури

Додаток до уроку № 55

Урок № 56 Шевченко — народний поет. Значення творчості великого Кобзаря

Урок № 57 Література рідного краю. Знайомство з творчістю Василя Борового

Додаток до уроку № 57

Урок № 58 Пантелеймон Куліш. Огляд життя і творчості письменника. Романтичний характер поетичної творчості П. Куліша

Урок № 59 «Чорна рада» П. Куліша — перший історичний роман в українській літературі. Історична основа роману, його джерела

Урок № 60 Персонажі «Чорної ради» П. Куліша — представники різних суспільних прошарків того часу. Романтична поетизація представників народу (Кирило Тур, кобзар), ідеалізація козацької верхівки (гетьман Сомко, полковник Шрам, Петро, Черевань). Образ Лесі Череванівни

Урок № 61 Урок позакласного читання за повістю Богдана Лепкого «Крутіж»

Урок № 62 Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий твір на одну з тем, названих у домашньому завданні до уроку № 61

Урок № 63 Огляд життя і творчості письменниці Марко Вовчок. Повість «Кармелюк». «Народні оповідання», їх антикріпосницька спрямованість. Твори російською мовою. («Маша», «Игрушечка».)

Урок № 64 Повість Марка Вовчка «Інститутка» — визначне явище в українській антикріпосницькій прозі, перша реалістична соціальна повість. Образи селян-кріпаків. Типовий образ панночки-інститутки

Додаток 1 до уроку № 64

Додаток 2 до уроку № 64

Урок № 65 Юрій Федькович. Огляд життя і творчості письменника

Урок № 66 Ю. Федькович. Повісті та оповідання. «Три як рідні брати». Розкриття соціальної нерівності, безправності і зубожіння народу. Значення творчості Ю. Федьковича

Урок № 67 Підсумкова контрольна робота

Урок № 68 Література рідного краю. Гнат Хоткевич. «Автобіографія». «З давнини»

Схема аналізу поетичного твору

Конспекти уроків української літератури, 9 клас