Конспекти уроків з української літератури, 10 клас

Конспекти уроків з української літератури, 10 клас

Урок № 1. Усна народна творчість. Народний епос. «Зажурилась Україна, бо нічим прожити», «Гей, не дивуйтесь, добрії люди», «Чи не той то хміль», «Хмельницький і Барабаш»

Урок № 2. Літературний процес 70-90-х років XIX ст. Іван Нечуй-Левицький. Життєвий і творчий шлях. Повість «Кайдашева сім’я». Історія написання. Прототипи

Урок № 3. «Кайдашева сім’я». Зміст, образи твору. Гумор та сатира. Стильові та жанрові особливості

Урок № 4. «Кайдашева сім’я». Народознавство у творі. Мовне багатство повісті. Проблематика твору

Урок № 5. Історичні романи І. Нечуя-Левицького. Значення його творчості

Додаток до уроків № 4-5

Урок № 6. Урок позакласного читання. І. Нечуй-Левицький. «Князь Єремія Вишневецький»

Додаток до уроку № 6

Урок № 7. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольна робота. Письмовий твір

Урок № 8. Панас Мирний — корифей української прози. Історія написання роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Жанр твору. Композиція, сюжет, проблематика

Урок № 9. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Образи роману. Чіпка Вареник — протестант, борець проти соціальної неправди

Додаток до уроку № 9

Урок № 10. Система образів другого плану в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Урок № 11. Сатиричне зображення експлуататорів, представників земства, чиновників. Ідея назви роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Значення творчості Панаса Мирного

Додаток до уроку № 11

Уроки № 12—13. Розвиток зв’язного мовлення. Учнівська конференція «Жанр і художні особливості роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Значення творчості Панаса Мирного в українській літературі»

Урок № 14. Тематична контрольна робота. Письмовий твір за творчістю Панаса Мирного

Урок № 15. Розвиток драматургії і театру. Створення українського професійного театру. Трупа корифеїв та їх діяльність. Огляд творчості М. Старицького. П’єса «Не судилось»

Додаток до уроку № 15

Урок № 16. Література рідного краю. Марко Кропивницький і Харків

Урок № 17. Іван Карпенко-Карий. Огляд життя і творчості письменника. П’єса «Хазяїн» — соціально-політична комедія

Урок № 18. Робота над змістом п’єси «Хазяїн». Характеристика образу Пузиря

Урок № 19. Образи п’єси «Хазяїн»: Феноген, Ліхтаренко, Зеленський, Золотницький, Калинович

Урок № 20. Урок позакласного читання. Іван Карпенко-Карий. «Мартин Боруля»

Урок № 21. Інші п’єси І. Карпенка-Карого. Значення його творчості для розвитку української драматургії

Урок № 22. Контрольна робота. Оцінювання за темою «Українська драматургія II половини XIX століття. Творчість І. Карпенка-Карого»

Урок № 23. Іван Франко. Життєвий і творчий шлях письменника

Урок № 24. Патріотична та громадянська лірика І. Франка

Додаток до уроку № 24

Урок № 25. Урок позакласного читання. Р. Горак. «Тричі мені являлася любов»

Урок № 26. Лірична драма «Зів’яле листя» — шедевр інтимної лірики

Урок № 27. Народ і його буття на сторінках поеми «Мойсей» І. Франка

Додаток до уроку № 27

Урок № 28. Загальна характеристика прози І. Франка. Повість «Перехресні стежки»

Урок № 29. Тематика і проблематика повісті І. Франка «Перехресні стежки». Робота з текстом твору

Урок № 30. Характеристика образів повісті «Перехресні стежки». Селянство у повісті, його тяжке й беззахисне становище

Урок № 31. Драма «Украдене щастя» — найвизначніший сценічний твір І. Франка

Урок № 32. Літературно-критичні твори письменника. Світове значення спадщини І. Франка

Урок № 33. Тематична контрольна робота. Письмовий твір за творчістю І. Франка

Додаток до уроку № 33

Урок № 34. Літературний процес кінця XIX — початку XX ст. Овляд творчості П. Грабовського, Б. Грінченка

Додаток до уроку № 34

Урок № 35. Михайло Коцюбинський. Життя і загальний огляд творчості. Новели М. Коцюбинського

Урок № 36. Урок позакласного читання. М. Коцюбинський. «Intermezzo». Зміст новели

Додаток до уроку № 36

Урок № 37. Повість «Тіні забутих предків». Єдність буття природи і людини

Урок № 38. Образи повісті. Картини життя і праці гуцулів у повісті «Тіні забутих предків». Особливості жанру твору

Урок № 39. Значення творчості М. Коцюбинського. Підсумковий урок. Тематичне тестування

Урок № 40. Леся Українка — геніальна донька українського народу

Додаток до уроку № 40

Урок № 41. Мотиви лірики Лесі Українки

Урок № 42. У творчій лабораторії Лесі Українки. Роль поета і поезії в житті суспільства

Урок № 43. «Лісова пісня» Лесі Українки — шедевр української драматургії. Джерела твору, багатство змісту

Урок № 44. «Лісова пісня». Проблема боротьби за вільне, красиве, духовно багате життя людини. Характеристика образів

Додаток до уроку № 44

Урок № 45. Леся Українка. «Бояриня». Проблема відповідальності за долю батьківщини у драмі

Урок № 46. Вітчизняне і світове значення спадщини Лесі Українки. І. Франко та М. Рильський про Лесю Українку (критичні статті)

Додаток до уроку № 46

Урок № 47. Розвиток писемного мовлення. Контрольна робота. Твір за творчістю Лесі Українки

Урок № 48. В. Стефаник. Огляд життя і творчості. Новела «Камінний хрест» — художнє відтворення трагедії переселення галицьких селян до Канади

Урок № 49. В. Стефаник. Новела «Сини». Значення творчості письменника

Урок № 50. Ольга Кобилянська. Життя і творчість письменниці. Тематика творчості О. Кобилянської

Урок № 51. Ольга Кобилянська. Повість «Людина»

Урок № 52. Складність і своєрідність розвитку української літератури кінця XIX — початку XX ст. С. Васильченко, А. Тесленко

Додаток до уроку № 52

Урок № 53. Микола Вороний. Мотиви лірики

Урок № 54. Олександр Олесь. Образ України у творчості поета

Додаток до уроку № 54

Урок № 55. Розвиток зв’язного мовлення. Тематична контрольна робота

Урок № 56. Літературний процес 20—40-х років XX ст. Життєвий і творчий шлях В. Винниченка

Урок № 57. В. Винниченко. ««Салдатики!». Значення творчості

Урок № 58. Павло Тичина. Життєвий і творчий шлях. Збірка «Сонячні кларнети»

Урок № 59. П. Тичина. Збірка «Перемагать х жить». Аналіз поезій збірки. Новаторство творчості поета

Урок № 60. Максим Рильський. Життєвий і творчий шлях. Лірика раннього періоду

Урок № 61. Творчість Максима Рильського воєнного та післявоєнного періодів. «Слово про рідну матір»

Урок № 62. Творчість представників літературної групи неокласиків (М. Зеров, М. Драй-Хмара, П. Филипович, Ю. Клен)

Додаток до уроку № 62

Урок № 63. Володимир Сосюра. Життєвий і творчий шлях поета. Автобіографічний роман «Третя рота»

Урок № 64. Мотиви лірики В. Сосюри

Урок № 65. В. Сосюра. Поема «Мазепа»

Урок № 66. Тематична контрольна робота. Оцінювання за темою «Література 20—40-х років XX століття»

Урок № 67. Література рідного краю. Творчість М. Побеляна

Урок № 68. Підсумковий урок

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Конспекти уроків з української літератури, 10 клас